» Polityka prywatności
01
0

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep              Internetowy sklep.uruchom.com (zwany dalej: „Sklepem”).
 2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Dominik Pomierny  prowadzącego  działalność gospodarczą pod firmą
  FUTURO SP. Z O. O. SP. K. UL. AL. KEN 36/112B 02-797 WARSZAWA NIP: 5213772309
 3. Centrum Akumulatorów dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.
 

§ 2 Jak zbieramy dane?

 1. Centrum Akumulatorów zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową  (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku rejestracji Klienta w Sklepie poprzez założenie Konta Klienta oraz w przypadku, gdy Klienci dokonują jednorazowego zakupu bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
 3. W przypadku rejestracji Konta w Sklepie, Klient samodzielnie ustala hasło dostępu do Konta w Sklepie i podaje następujące dane:
  1. Imię i nazwisko;
  2. Adres  (ulica,  numer  domu/mieszkania,  kod  pocztowy,  miasto i kraj);
  3. Numer telefonu;
  4. W   przypadku   Przedsiębiorców    powyższy   zakres   danych   jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.
 4. Powyższe dane mogą być samodzielnie zmieniane przez Klienta po zalogowaniu się do Konta.
Podczas  korzystania  ze  stron  internetowych  Sklepu  pobierane  są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).
 1. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.
 

§ 3 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 
 1. W przypadku dokonania Rejestracji Konta w Sklepie dane Klientów wykorzystywane są w celu: utworzenia indywidualnego konta Klienta i zarządzania tym kontem oraz zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, z którą współpracuje Centrum Akumulatorów.
 2. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność za zamówiony Towar poprzez system PayU, jego  dane  osobowe  zostaną  przekazane w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy sprzedaży spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 1. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom      lepszej     obsługi,     analizy     danych     statystycznych i   dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.
 

§ 4 Mechanizm Cookies, Adres IP

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez  serwer Centrum Akumulatorów na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Centrum Akumulatorów      produkty      do      indywidualnych      preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
 1. Centrum Akumulatorów wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia.  Mechanizm   cookies   sesyjnych   nie   pozwala   na pobieranie     jakichkolwiek     danych    osobowych     ani    żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
   1. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych wyłącznie za Państwa zgodą (wyrażoną np.         przy wyborze opcji „zapamiętaj  mnie”  przy  logowaniu). W żadnym innym przypadku pliki te nie są zapisywane w sposób trwały.
   1. Centrum Akumulatorów wykorzystuje Cookies własne w celu:
    1. uwierzytelniania Klienta w  Sklepie  i  zapewnienia  sesji  Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła
    2. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk,  które  pomagają  zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   2. Centrum Akumulatorów wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:
    1. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
    2. prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane                     z zewnętrznego serwisu internetowego ceneo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu)
    3. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu,                    które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
    4. ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu z wykorzystaniem narzędzia do prowadzenia chatu gadu- gadu.pl (administrator cookies zewnętrznego: GG Network S.A. z siedzibą w Warszawie).
    5. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem   narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google  Inc  z  siedzibą w USA).
   3. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu.
   W  szczególności  tą  drogą  nie  jest  możliwe  przedostanie  się  do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
   1. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
    1. Przeglądarka Internet Explorer
    2. Przeglądarka Mozilla Firefox
    3. Przeglądarka Chrome
    4. Przeglądarka Safari
    5. Przeglądarka Opera
   2. Centrum Akumulatorów może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę     usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego       powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja              identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Centrum             Akumulatorów przy diagnozowaniu problemów technicznych      z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych  programów do przeglądania treści Sklepu.
   3. Sklep   zawiera   linki   i   odnośniki   do   innych   stron   internetowych.
   Centrum Akumulatorów nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę  zarządzaną   przez   innego   administratora,   zapoznać   się z polityką prywatności tam przyjętą.
    

   § 5 Dostęp do danych

   1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Centrum Akumulatorów.
   2. Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości       oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
     
    
   1. Centrum Akumulatorów zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. W celu dokonania modyfikacji należy zalogować się do       Konta w Sklepie. Klient ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku wypowiedzenia umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Centrum Akumulatorów może      odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Centrum Akumulatorów roszczeń od danego Klienta.
   2. W przypadku subskrypcji biuletynu mają Państwo możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej, poprzez wybór odpowiedniej funkcji po zalogowaniu się do Konta w Sklepie.
    
    

   § 6 Zabezpieczenia

    
   1. Centrum Akumulatorów stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę   danych   przed   utratą,   niewłaściwym   wykorzystaniem i         modyfikacją. Centrum Akumulatorów zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
   2. Dane osobowe  w  Centrum  Akumulatorów  są  chronione  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
   3. W przypadku, gdy  Klient  posiadający  konto  w  Sklepie  utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Sklepie. Sklep nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Klienta jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Odzyskiwanie hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Nowe hasło zostanie    automatycznie wysłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu.
   4. Centrum Akumulatorów nigdy  nie  wysyła  żadnej  korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Klienta. Informacje takie nie są również udostępniane drogą tradycyjnej korespondencji, e-mailową i telefoniczną.
    

    

     § 7 Zmiany Polityki Prywatności  

  2. Centrum Akumulatorów zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.
  3. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@uruchom.com
  4. Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2015.

Przejdź do strony głównej

Producenci

 • Bosch
 • BPower
 • Centra
 • Ctek
 • DECA
 • Duracell
 • Europower
 • Exide
 • Fiamm
 • Ideal
 • Kukla
 • Landport
 • Lemania
 • Moll
 • NOCO
 • Novelbat
 • Optima
 • RECO
 • Stanmot
 • Stef-pol
 • Telwin
 • Trojan
 • Tuborg
 • Unibat
 • Varta
 • Victron Energy
 • Volt Polska
 • Yuasa

Aktualności

Akumulatory Optima

25-11-2017
Akumulatory Optima mają ciaśniej ułożone płytki, co zmniejsza opór wewnętrzny. A mniejszy opór wewnętrzny to więcej mocy, zmieszczonej na mniejszej powierzchni. Dodatkowo, wszystkie spiralne płytki są unieruchomione, co oznacza, że akumulator jest bardziej odporny na wibracje. Czyni go to idealnym do zastosowań w warunkach intensywnego ruchu. Poza tym zmniejszone wibracje minimalizują utratę aktywnej powłoki płytek, a w rezultacie oznaczają mniejsze straty energii i dłuższy okres żywotności akumulatora. I w końcu, niektóre stopy i dodatki stosowane w akumulatorach są bardziej podatne na przemieszczanie się elektronów, co skutkuje spadkiem wydajności i szybszym rozładowywaniem się akumulatora.
Przeczytaj całość

Akumulatory Trojan Reliant AGM

25-11-2017
Trojan Reliant™ Line of U.S. - Reliant™ AGM with C-Max Technology™ jako akumulator głębokiego rozładowania w technologii Absorbed Glass Mat (AGM) z zastosowaniem w maszynach czyszczących, podnośnikach platformowych, pojazdach elektrycznych typu melex, club car, telekomunikacji, energii odnawialnej. Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie przepisy nie pozwalają na użycie akumulatorów z płynnym elektrolitem np. na lotniskach, służbie zdrowia, centrach handlowych.
Przeczytaj całość

Akumulatory Trojan Solar AGM

25-11-2017
Trojan Solar AGM to jeden z nielicznych akumulatorów w technologi AGM do głębokiego rozładowania. Może być z powodzeniem  używany w systemach solarnych, zasilaniu awaryjnym oraz do głębokich rozładowań.
Przeczytaj całość

NOCO Genius® Boost™ GB40

25-11-2017
NOCO Genius Boost to również multi-funkcjonalne narzędzie do ładowania urządzeń USB oraz zasilania innych urządzeń pracujących na napięcie 12V. Bardzo szybko naładuje smartfon, tablet czy smartwatch, a także kamerę GoPro czy głośnik bluetooth. Posłuży jako przenośne źródło energii, którym zasilimy kompresor do kół, wentylator, nagrzewnice, ekspres do kawy i wiele innych.
Przeczytaj całość

Nowy oddział w Krakowie

25-11-2017
Sieć sklepów "Uruchom.com" dynamicznie się rozwija i z roku na roku naszych punktów jest coraz więcej. Z początkiem Listopada 2017 roku, postanowiliśmy otworzyć punkt sprzedaży  w Krakowie. Sklep będzie czynny od w godzinach: Pn.-Pt. od 9.00 do 17.00 oraz w Soboty od 10.00 do 14.00. Wszystkich klientów z Krakowa zapraszamy na darmową ekspertyzę akumulatora, niezależnie od tego gdzie został on kupiony. Sprawdzimy Państwu również instalację samochodową - napięcie ładowania, pobór prądu i sprawność rozrusznika , to wszystko całkowicie BEZPŁATNIE!
Przeczytaj całość

Nowy oddział w Skierniewicach

25-11-2017
Sieć sklepów "Uruchom.com" dynamicznie się rozwija i z roku na roku naszych punktów jest coraz więcej. Z początkiem Listopada 2017 roku, postanowiliśmy otworzyć punkt sprzedaży  w Skierniewicach. Sklep będzie czynny od w godzinach: Pn.-Pt. od 9.00 do 17.00 oraz w Soboty od 10.00 do 14.00. Wszystkich klientów z Skierniewic zapraszamy na darmową ekspertyzę akumulatora, niezależnie od tego gdzie został on kupiony. Sprawdzimy Państwu również instalację samochodową - napięcie ładowania, pobór prądu i sprawność rozrusznika , to wszystko całkowicie BEZPŁATNIE!
Przeczytaj całość

Kilka słów o uruchom.com

Nasza firma istnieje na rynku od 2003 roku, posiadamy duże doświadczenie oraz ugruntowaną pozycję na rynku akumulatorów w Polsce. W swojej działalności zajmujemy się sprzedażą detaliczną i hurtową akumulatorów oraz prostowników.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo: akumulatory samochodowe, motocyklowe, do samochodów azjatyckich, 4x4, off-road, Optima, ciężarowe, do maszyn rolniczych, akumulatory do start stop,  trakcyjne, do łodzi, kampera, głębokiego rozładowania, akumulatory żelowe do kas fiskalnych, do zabytkowych samochodów, Akumulatory do UPS, oświetlenia awaryjnego, do zabytkowych samochodów oraz systemów Start&Stop. Ponadto zajmujemy się sprzedażą prostowników, prostowników z rozruchem, prostowników automatycznych ładowarek samochodowych, motocyklowych i uniwersalnych, Bosterów,  urządzeń rozruchowych, klem oraz kabli-przewodów rozruchowych.
Na rynku polskim jesteśmy przedstawicielem kilku renomowanych producentów takich jak: Banner, Blackhorse, Bosch, Centra, Ctek, Deka, Energizer, Exide, Inelco, JMT, Keepower, Landport, Moll, Moto Start, Optima, PowerBat, Poweroad, Sonnenschein, Stef-pol, Sunnyway, Topla, Trojan, Unibat, Varta, Westa, Yuasa, Zap, Haze, Europower, Akumax, Pbq, Energeco , Bpower , Sznajder, SSB,Telwin , Urządzeń rozruchowych, Boosterów Lemania, Banner.

Dokładamy wszelkich starań aby nasza oferta była wciąż poszerzana o nowy asortyment i dopasowana do najbardziej wymagających klientów. U nas znajdziecie akumulatory na każdą kieszeń ! Zapraszamy również wszystkich klientów do naszego sklepu z akumulatorami w Warszawie, Krakowie, Skierniewicach  i Opolu.
Siedziba firmy

FUTURO SP. Z O. O. SP. K.
UL. AL. KEN 36/112B
02-797 WARSZAWA
NIP: 5213772309
 


Akumulatory Warszawa

ul. 17 stycznia 39, 02-148 Warszawa
tel. 22 824 06 06, 503 478 455
Godziny otwarcia: Pn.-Pt. 9-18 Sobota 10-15

warszawa(at)uruchom.com


Akumulatory Opole

ul. Nysy Łużyckiej 58 , 45-035 Opole
tel. 571 403 335

Godziny otwarcia: Pn.-Pt. 9-17 Sobota 10-14
opole(at)uruchom.com

Akumulatory Skierniewice

ul. Młynarska 13
96-100 Skierniewice
tel. 519 010 833
Godziny otwarcia: Pn.-Pt. 9-17 Sobota 10-14

skierniewice(at)uruchom.com
Akumulatory Kraków

ul. Snycerska 58
30-817 Kraków
tel. 519 010 830
Godziny otwarcia: Pn.-Pt. 9-17 Sobota 10-14

krakow(at)uruchom.com
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.